actualitat

març 10, 2022 

Torroella-l’Estartit-Illes Medes entra a la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents

Torroella-l’Estartit-Illes Medes ha entrat a la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents. Una xarxa integrada per 483 ajuntaments, ensos supramunicipals, consorcis turístics i empreses d’arreu de l’Estat Espanyol i que pretén garantir el desenvolupament sostenible d’un territori turístic tot millorant la qualitat de vida de les persones que hi viuen i l’experiència de les que el visiten. Torroella forma part d’un centenar de nous membres que la Comissió Executiva de l’entitat va aprovar al costat de municipis com Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Lleida i el Consell Comarcal de l’Urgell per citar les altres incorporacions catalanes.

La sol·licitud d’adhesió a la Xarxa DTI s’emmarca en el Programa Smart Destinations, una de les 16 actuacions del Pla de Sostenibilitat Turística.

Una xarxa per trobar sinergies

El projecte de Destins Turístics Intel·ligents ja fa tres anys que funciona i està gestionat per la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR), que depèn del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme Espanyol. La xarxa publica manuals i guies de bones pràctiques en el marc del turisme, assessora en la digitalització i promoció turística, constitueix taules de treball sobre temàtiques concretes i problemes comuns i proposa formacions a les persones gestores dels destins turístics.

Elaboració d’una diagnosi i pla estratègic

Amb la incorporació a la Xarxa, Torroella de Montgrí i l’Estartit treballaran per aprofitar millor els seus recursos turístics, identificar-ne de nous i millorar l’eficiència dels processos de producció i comercialització. Tot plegat amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’experiència de les persones visitants i la qualitat de vida del veïnat del municipi. El primer pas serà la realització d’una diagnosi de l’estat actual de la destinació. Una diagnosi transversal en diferents àrees de l’ajuntament i que analitzarà cinc eixos que impacten en el destí turístic com són la governança, l’ecologia, la sostenibilitat, l’accessibilitat i la innovació. Eixos en els quals ja treballa la destinació turística. Un cop fet el diagnosi s’elaborarà un pla estratègic de millora de les mancances que s’hagin pogut detectar.

Desplaça cap amunt