PARTICIPACIÓ 

Una de les prioritats de la gestió municipal en l’àmbit turístic és el de fomentar i incrementar la participació empresarial i ciutadana en la presa de decisions i el disseny del model de futur de la destinació. Per donar compliment a aquest objectiu, la comunicació i la participació seran dos eixos estratègics del Pla de Sostenibilitat Turística. Aquest propòsit queda recollit en el Pla de Comunicació i en la contractació d’un procés de participació.

S’analitzarà la situació actual i el teixit associatiu de les empreses turístiques i de serveis del municipi i es proposaran millores o nous models de coparticipació.

Es pretén reflexionar sobre la importància que té el turisme en l’estructura social i econòmica del municipi i de quina manera ha d’anar evolucionant en el futur.

El municipi compta ja amb enquestes als residents i a les empreses realitzades en 2014, 2017 i 2020 iniciades amb motiu de la implementació dels indicadors de sostenibilitat ETIS, sobre la seva percepció del turisme i el seu impacte.

Es tracta per tant, de consolidar aquest procés a través d’una estratègia de participació més permanent i efectiva.

També s’analitzaran la representativitat que té la destinació en les marques turístiques de referència (Costa Brava, Catalunya, Espanya) i la forma en què pot millorar-se la integració.

Desplaça cap amunt