PRESENTACIÓ​ 

El Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí-l’Estartit (2021-2023) és un projecte estratègic municipal que té com a objectiu consolidar i donar un nou impuls al treball transversal de regeneració de la destinació que s’està desplegant des de fa tres dècades, a partir de la valorització del territori i la promoció de la cultura.

Està impulsat per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, en col·laboració de l’EMD de l’Estartit, i es desenvolupa en el marc de la primera edició del programa «Planes de Sostenibilidad Turística», promogut pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, una iniciativa que compta amb la participació de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Ocupació. A Torroella de Montgrí-l’Estartit també compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.

El pla permetrà executar 29 projectes i accions, agrupats en 16 actuacions de millora urbana, infraestructures, serveis i espais naturals, que s’aniran desplegant entre els anys 2021 i 2023. Preveu una inversió global de 3,6 milions d’euros.

Objectius específics 

Objectiu específic - 1 

Millorar l’entorn on es concentra l’activitat turística que permeti donar un salt qualitatiu en la percepció de la destinació per part dels visitants, millorar i facilitar l’accessibilitat als espais públics, platges i zones comercials.

Pressupost total: 1.791.952 euros

Objectiu específic - 2  

Consolidar el compromís per una destinació més sostenible i de més qualitat mitjançant una aposta integral per la “ecomobilitat”, la millora de la xarxa d’itineraris de Parc Natural, el foment del reciclatge i la cooperació i treball en xarxa amb altres destinacions, a través de la participació en segells i marques de qualitat i sostenibilitat.

Pressupost total: 725.000 euros

Objectiu específic - 3  

Continuar l’aposta per la valorització del territori i dels principals atractius naturals i culturals com a principals elements d’identitat de la destinació.

Pressupost total: 150.048 euros

Objectiu específic - 4  

Adaptar els serveis d’acollida al visitant a les noves tendències de consum i accés a la informació que faciliten les TIC, avançant en el concepte de Smart Destination.

Pressupost total: 657.000 euros

Objectiu específic - 5  

Reforçar la promoció de la destinació que doni més visibilitat a una gamma àmplia de productes dirigida a mercats cada vegada més segmentats a través de nous canals, associant la destinació a la marca Parc Natural i cooperant amb les estratègies de promoció de les marques turístiques de referència.

Pressupost total: 176.000 euros

Objectiu específic - 6 

Avançar en els models de gestió turística de la destinació assegurant la cooperació publico-privada i la participació dels ciutadans en el disseny i evolució del model turístic.

Pressupost total: 100.000 euros

Resultats esperats 

 • Una millora substancial dels serveis que ofereixen les platges, que continuen sent el principal recurs turístic del municipi.
 • Una renovació del front litoral de l’Estartit que actuï com a element dinamitzador dels serveis turístics i residencials.
 • Consolidar el procés d’ampliació de la gamma de productes que ofereix la destinació posant en valor la cultura i el patrimoni natural com a elements d’identitat.
 • Consolidar un model de destinació turística més sostenible i responsable en què el turisme generi millors espais per viure que, en definitiva, són els millors espais per ser visitats.
 • Revisar els models de cooperació públic-privats en la gestions de la destinació i de participació dels ciutadans.

El municipi 

El municipi que configuren els nuclis de Torroella de Montgrí, situat al peu del massís del Montgrí; l’Estartit, antic nucli de pescadors; i els veïnats de cala Montgó, la Bolleria i Sobrestany, es troba a l’epicentre de les dues comarques en què administrativament està distribuït l’Empordà. Abasta un ampli territori de 66 km2 situat en el tram final de la fèrtil plana del Baix Ter. Geogràficament, s’articula al voltant del riu Ter i el Montgrí, que trenca la plana i es prolonga en el mar formant l’arxipèlag de les illes Medes.

És, des de fa anys, una de les destinacions turístiques de referència a la Costa Brava. La població empadronada se situa al voltant dels 11.000 habitants, però en plena temporada pot arribar a acollir prop de 35.000 persones. L’oferta de serveis turístics és amplíssima i  s’ha anat adaptant als nous temps, per adaptar-se a les experiències i les necessitats dels usuaris, cada cop més exigents, i amb gustos i aficions més variats i específics.  L’estratègia de dinamització de la destinació, el seu caràcter distintiu, es fonamenta en el paisatge, el patrimoni i la cultura, com a elements complementaris a la tradicional oferta de sol i platja.

La riquesa paisatgística, cultural i patrimonial fa que sigui un destí agradable tot l’any, tant per distreure’s i descansar d’ unes llargues vacances en família, com per fer petites escapades i practicar esports de tot tipus.

El municipi custodia un llegat històric i natural de gran valor. El massís va ser l’escenari, fa 300.000 anys, del pas dels primers pobladors de l’Empordà, i Torroella conserva nombrosos vestigis de la importància que va tenir com a vila reial durant l’edat mitjana —castell del Montgrí, església de Sant Genís, Fira de Sant Andreu, palaus, etc.—.

En pocs llocs es dóna una confluència tan heterogènia i rica en ecosistemes naturals.  L’entorn natural del massís del Montgrí, les illes Medes i els aiguamolls del Baix Empordà presenta un excepcional interès tant des del punt de vista geològic i biològic, com paisatgístic i cultural.

Per aquesta raó, la Generalitat el va declarar Parc Natural l’any 2010, amb una extensió de 8.192 ha. El terme municipal engloba el 68% de la superfície total de parc. L’àmbit protegit ofereix uns paisatges únics a Catalunya i permet veure la interacció de l’home amb l’entorn des del paleolític fins a l’actualitat.

Pràcticament, el 60 % del terme municipal es troba protegit dins del Parc Natural i només un 10 % és sòl urbà.

Gràcies a les fèrtils terres de regadiu, l’agricultura (fruita i horta) manté un pes important en el conjunt de l’economia local. Torroella, a més, s’ha convertit en el centre comercial de referència al Baix Ter i ha configurat una oferta de qualitat, fonamentada en el petit comerç de proximitat. 

La cultura, en el seu sentit més ampli, és un dels trets distintius i identitaris del municipi, configurada, a més com una opció estratègica municipal. Al llarg de l’any, el ventall de propostes — exposicions, conferències, concerts, teatre, etc— és molt intens. Els elements dinamitzadors més destacats en l’àmbit cultural són l’Auditori Teatre Espai Ter, el Museu de la Mediterrània, el prestigiós Festival de Músiques de Torroella de Montgrí, de renom internacional; la Fundació Mascort i el Palau Solterra-Museu de Fotografia, de la Fundació Vila Casas.

Antecedents 

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí-l’Estartit ha anat treballant les darreres tres dècades en un model de destinació turística més sostenible i responsable amb l’entorn, conscient del seu alt valor natural i la fragilitat dels seus hàbitats. Els hàbitats i els ecosistemes i espècies associats al massís, les illes, les dunes, les maresmes i aiguamolls, i la plana agrícola, són elements importantíssims a preservar.

Amb aquesta idea, es van posar en marxa polítiques destinades a conjugar de manera adequada l’activitat turística amb la preservació del medi, en perfecta harmonia amb el desenvolupament econòmic.

S’ha fet clara aposta per la sostenibilitat en tots els seus àmbits (desenvolupament turístic respectuós amb l’entorn, mobilitat, estalvi energètic, optimització de la gestió forestal pública, recuperació d’espais…); la potenciació i protecció dels paratges naturals i els seus hàbitats, i la restauració d’elements del patrimoni.

Des dels orígens de l’activitat turística fins a l’actualitat, el municipi ha aplicat de manera progressiva una reducció del sòl urbanitzable i un increment de zones protegides.

El pla general urbanístic de 1967 va permetre un excessiu desenvolupament, amb nombroses construccions destinades a allotjament turístic, però el pla general de 1983 va posar fre a aquesta desmesura, amb límits molt estrictes.

Finalment, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 2002 va establir nous paràmetres, basats en la sostenibilitat, van permetre una dràstica reducció de sòl edificable i la protecció dels elements naturals més emblemàtics. Així s’ha continuat treballant des de llavors, cap a un nou model turístic que posa en valor el medi, mitjançant la protecció d’àrees i la conversió en zones rústiques d’espais abans urbanitzables.

Principals fites i resultats del compromís municipal amb la sostenibilitat.

 • El 1970 es va dur a terme el primer projecte per crear un parc i una reserva submarina a les illes Medes.
 • Pla General d’Urbanisme de 1983, Premi Nacional d’Urbanisme, incorpora criteris de sostenibilitat, posada en valor del medi, el paisatge i el seu patrimoni, i redueix la superfície urbanitzable.
 • El 1983, la Generalitat de Catalunya va aprovar l’ordre que prohibia la pesca i l’extracció de recursos marins a la zona.
 • 1983 es crea la primera xarxa d’itineraris a peu i en bicicleta.
 • LIFE TER VELL-PLETERA «Restauració i ordenació de llacunes i sistemes costaners del Baix Ter (1999-2003)»
 • El 1990 entra en vigor la Llei de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes.
 • El 2001 els fons marins de les illes Medes es van incloure en la llista de zones protegides a la Mediterrània.
 • El 2002 el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix nous paràmetres, basats en la sostenibilitat, aprova una dràstica reducció de sòl edificable i protegeix dels elements naturals més emblemàtics. Va ser reconegut amb el Premi Nacional d’Urbanisme l’any 2003.
 • LIFE EMYSTER «Recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al Baix Ter (2005-2008)»
 • El 2006 es van designar les zones de protecció especial per als ocells i es va aprovar la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).
 • El 2008 s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de l’Àrea Protegida de les illes Medes.
 • El 2010 el Parlament de Catalunya aprova la creació de el Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, agrupant totes les normatives anteriors.
 • Del 2018 a l’any 2020 la destinació ha obtingut diferents reconeixements i premis concedits per l’organització internacional dedicada al turisme sostenible Green Destinations.
 • LIFE PLETERA «Desurbanització i recuperació de la funcionalitat ecològica en els sistemes costaners de la Pletera (2014-2018)»
 • Premi Global Low-Carbon Ecological Scenic Spot (2019), concedit per Global Forum on Human Settelments (GFHS), un organisme vinculat a l’ONU.
 • Pla de Sostenibilitat Turística Torroella de Montgrí-l’Estartit (2021-2023).

Reconeixements oficials obtinguts

Desplaça cap amunt