PRESENTACIÓ​ 

Dúnia Oliveras i Bagué

Regidora de Destinació Turística Torroella-l’Estartit-Illes Medes, Comerç i Mercat

Hi ha moments en la història d’un municipi que representen un veritable punt d’inflexió. Que marquen un abans i un després que tots i totes podem reconèixer.

En les darreres dècades n’hem tingut la sort de viure’n uns quants a Torroella i a l’Estartit. Han estat episodis o circumstàncies que han deixat petjada i sobretot, un llegat que ens fa ser el que som actualment: un municipi capdavanter en molts àmbits com el de la cultura, la sostenibilitat i el medi ambient.

Exemples d’aquests moments decisius són, l’aprovació dels plans generals de 1982 i 2003, Premis Nacionals d’Urbanisme; el desenvolupament de tres projectes LIFE de la Unió Europea per regenerar les zones humides del nostre litoral; la compra de Can Quintana per reconvertir-la en museu i centre cultural; la construcció de l’Auditori Teatre Espai Ter o la més recent aprovació de la declaració de Parc Natural. 

Aquests en són alguns d’especialment rellevants, però us en podria citar d’altres que tenen en comú el fet de generar un impacte directe en la millora de la qualitat de vida, la cohesió social i la generació de benestar i riquesa. 

El Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí-l’Estartit (2021-2023) representa per al nostre municipi un altre d’aquests moments transcendents que marcaran un abans i un després en el nostre model de municipi. I té una importància afegida perquè arriba en un moment de grans dificultats derivades la pandèmia de la COVID-19.

És, segurament, la millor notícia que hem rebut en els darrers anys en l’àmbit de la gestió municipal. Gràcies a aquest pla podrem avançar molts anys en el nostre model de municipi. Per què? Perquè podrem concretar projectes i iniciatives que hauríem trigat molts anys a fer realitat amb els nostres recursos propis. 

Que haguem estat mereixedors d’aquest pla és conseqüència no només de la proposta d’actuacions presentada, sinó a la feina feta al llarg de molts anys, i de la credibilitat que la destinació ha anat acumulant al llarg dels anys tant amb l’Estat, com amb la Generalitat i la Unió Europea, pel nostre caràcter innovador i capacitat d’executar plans estratègics complexos. 

Avancem per continuar mantenint l’essència que ens ha fet ser una destinació tan especial en el conjunt de la Costa Brava. Som reconeguts pel nostre entorn natural, per la qualitat del nostre front litoral i platges, pels nostres serveis i per tota l’oferta complementària, especialment en cultura i comerç de proximitat. Aquest pla, a més, també servirà per millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes.

Moltes gràcies a tots els que amb el vostre esforç l’heu fet possible.

Un cop més, a Torroella i a l’Estartit, avancem el futur.

Estructura organitzativa 

Direcció executiva del Pla de Sostenibilitat Turística
Lídia Alonsocap de l’Àrea de Promoció del Territori

Qualitat de platges i zones de bany
Begoña Pérez, tècnica de Promoció del Territori

Millora del paisatge urbà
Mònica Augé, tècnica de Promoció del Territori

Dinamització comercial
Clara Pallés, tècnica de Promoció del Territori

Programa d’accessibilitat
Marta Vilavedra, responsable de l’Oficina de Turisme

Mobilitat sostenible
Mònica Augé, tècnica de Promoció del Territori

Foment del reciclatge
Maribel Canales, tècnica de Promoció del Territori

Segells i marques
Marta Vilavedra,  responsable de l’Oficina de Turisme

Valorització i interpretació del nucli històric i comercial de Torroella de Montgrí
Gerard Cruset, director del Museu de la Mediterrània

Interpretació dels paisatges marins i la tradició marinera de l’Estartit
Marta Vilavedra,  responsable de l’Oficina de Turisme

Programa de gestió i promoció de l’Espai Illes Medes
Lídia Alonso, cap de l’Àrea de Promoció del Territori

Adequació Oficina de Turisme a Torroella de Montgrí
Mònica Augé, tècnica de Promoció del Territori

Pla de promoció turística del Parc Natural
Lídia Alonso, cap de l’Àrea de Promoció del Territori

Reforç de la promoció de la destinació Torroella-l’Estartit-Illes Medes
Xavier Martí, tècnic de Comunicació Turística

Foment de la participació empresarial i ciutadana
Lídia Alonso, cap de l’Àrea de Promoció del Territori

Estratègia de comunicació
Jordi Gamero, tècnic de Comunicació

SOCIS 

Soci beneficiari

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Soci promotor

Ministerio de Industria, Comercio y Turimo-Secretaría de Estado de Turismo.

Soci col·laborador

Generalitat de Catalunya - Departament d’Empresa

Hi dóna suport

Diputació de Girona

Hi col·labora

EMD de l’Estartit

Experiències 

Torroella de Montgrí i l’Estartit han tingut, des de pràcticament fa dues dècades, un paper molt actiu en la posada en marxa de plans estratègics i la implementació d’iniciatives pioneres en l’àmbit de la gestió territorial i la dinamització turística i econòmica. En conseqüència acumula un bagatge i una experiència que ara es posarà al servei del Pla de Sostenibilitat Turística (2021-2023)

Projectes LIFE NATURA

LIFE-Ter Vell-Pletera «Restauració i ordenació de llacunes i sistemes costaners del Baix Ter (1999-2003) »

LIFE Emyster «Recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al Baix Ter (2005-2008)»

LIFE Pletera «Desurbanització i recuperació de la funcionalitat ecològica en els sistemes costaners de la Pletera (2014-2018)»

Aquests projectes han tingut una gran repercussió mediàtica i han posicionat el municipi com un referent en la recuperació de dunes i maresmes litorals de gran valor ecològic. En conjunt, han representat una inversió global d’uns 5,2  milions d’euros. D’aquest import, pràcticament el 75%  han estat finançats per la UE a través del programa LIFE. La resta han estat aportats per l’Ajuntament i pels socis que hi han participat.

European Tourism Indicators System (ETIS)

Torroella de Montgrí-l’Estartit-Illes Medes va ser una de les 60 destinacions europees que el 2014 van participar en el sistema d’indicadors ETIS-European Tourism Indicator System- promoguts per la DG GROWTH de la UE, enfocat a augmentar la sostenibilitat i la competitivitat de les destinacions turístiques. Des de llavors ha anat renovant els indicadors amb aquesta metodologia.

Qualitat ambiental

L’Ajuntament va posar en marxa el 2006 les normatives ISO 9001, ISO 14001 i un sistema europeu voluntari de gestió ambiental, EMAS destinat a millorar l’eficiència dels recursos, reduir riscos i donar exemple a través d’una declaració pública de bones pràctiques.

Programa FEDER

Cofinançament del Museu de la Mediterrània, l’Auditori Teatre Espai Ter i l’ESPAI Medes, el centre d’interpretació de l’àmbit marí del Parc Natural.

Programes europeus

MARIMED, programa aprovat dintre de la iniciativa comunitària Interreg III B Medocc, amb el qual es volia afavorir el desenvolupament del pescaturisme, com a element per aportar valor afegit a l’activitat pesquera i com a dinamitzador del turisme.

ERNEST, setè programa marc de recerca i el desenvolupament tecnològic europeu 2007-2013.

Grups de treballs internacionals

La destinació està present en diferents grups de treball de sostenibilitat i competitivitat turística com és el cas de NECSTouR i MITTOMED +, oportunitat sorgida a partir de l’aplicació dels indicadors de sostenibilitat ETIS.

Premis

Premi Top 100, concedit per l’associació internacional Green Destinations (2017, 2018, 2019 i 2020).

Premi Medi Ambient CILMA 2017 per al projecte Life Pletera.

Acreditació Gold Destination Award, en la categoria Green Destinations, per a tot tipus de destinacions, i Quality Coast, per litorals (2019).

Premi Global Low-Carbon Ecological Scenic Spot (2019), concedit per Global Forum on Human Settelments (GFHS), un organisme vinculat a l’ONU. 

Pressupost 

E.1. Millora de l’oferta 1.791.952 euros

E.2. Aposta per la sostenibilitat 725.000 euros

E.3. Valorització del territori 150.048 euros

E.4. Acollida al visitant 657.000 euros

E.5. Producte, promoció i comercialització 176.000 euros

E.6. Gestió, participació i comunicació 100.000 euros

Desplaça cap amunt