Línies estratègiques - Actuacions

E.1 Millora de l'oferta 

1.1 - Qualitat de les platges i zones de bany

A Torroella-l’Estartit-Illes Medes mantenim un esforç continuat des de fa anys per millorar les platges, ja que són el principal recurs d’atracció de visitants. L’aposta s’ha fet sota criteris de sostenibilitat. Dos dels casos més rellevants i coneguts son els de la Pletera i el Ter Vell, on s’han consolidat les dunes litorals. En conjunt, també s’han millorat els serveis que s’ofereixen, els espais d’oci i joc, els equipaments esportius, els serveis de salvament, el manteniment i l’accessibilitat a les platges.

La franja litoral del municipi té una longitud de 15,1 km,  distribuïts entre 5,4 km de platja i 9,7 km de costa rocallosa, compresos entre Cala Montgó, al nord, al límit amb el terme municipal de l’Escala, i el Mas Pinell, al sud, al límit amb Pals. Els usuaris poden escollir entre una platja de més 5 km de sorra fina i poca profunditat, ideal per a tota la família, amb una gran oferta de serveis, i petites cales on es pot arribar després d’una excursió a peu o en barca, tot vorejant la costa del Montgrí, i gaudir de la tranquil·litat i practicar el busseig.

Volem continuar en aquesta línia amb la renovació d’alguns dels equipaments existents, la millora de l’accessibilitat a d’altres trams de litoral i donar resposta a la demanda dels residents per habilitar zones de bany segures, pròximes al nucli històric.

Projectes:

 • Creació de nous equipaments.
 • Implantació d’un programa de gestió.
 • Millora de l’accessibilitat al mar entre l’espigó de Llevant i el passeig del Molinet.

Pressupost: 449.602 €

1.2 - Millora del paisatge urbà

En els darrers quatre anys, una part important de la façana marítima de l’Estartit ha canviat radicalment. S’està fent una aposta per la seva integració amb l’entorn donant un major protagonisme als paisatges marins, fomentant la pacificació del trànsit i la mobilitat sostenible i adaptant-se als nous reptes que planteja el canvi climàtic, en previsió d’un augment del nivell del mar. Un bon exemple d’aquest treball és la remodelació de passeig del Molinet, que marca l’inici del procés de renovació que es pretén per al conjunt de la façana marítima, on hi ha planificades actuacions a càrrec de l’Estat i la Generalitat.

Projectes:

 • Millora urbana a l’Estartit, els Griells, el Mas Pinell i Cala Montgó, com a complement a la renovació de diversos trams de passeig marítim previstos per l’Estat i la Generalitat.
 • Remodelació del parc de la Pineda com a espai de lleure.
 • Estudi de qualitat urbana de la zona comercial de l’Estartit.

Pressupost: 1.300.000 €

1.3 - Programa d'accessibilitat

En els últims anys, el municipi ha avançat en la supressió de barreres arquitectòniques i l’adaptació de carrers, passejos, platges i altres espais públics gràcies al projecte INTERREG IVA, promogut per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. S’ha realitzat també un estudi executiu que, en la mesura de les possibilitats, es va ampliant i que, amb aquest pla de sostenibilitat, es vol acabar de consolidar.

Projectes:

 • Reforç del programa Destinació Accessible.
 • Servei de consultoria per donar suport als allotjaments i empreses.

Pressupost: 42.350 €

E.2 Aposta per la sostenibilitat 

2.1 - Programa de mobilitat sostenible

Un dels programes que més identifiquen l’aposta per la sostenibilitat en les destinacions és el de la mobilitat interna i externa, com a element de posicionament turístic. En el cas del nostre municipi, la connectivitat amb el transport públic és limitada entre els dos nuclis de població i amb els principals eixos de transport col·lectiu de l’entorn. Però estem situats en un territori molt pla, que facilita els desplaçaments amb bicicleta i els dos centres urbans compten amb una bona infraestructura d’aparcaments al seu voltant.

En aquesta línia, s’han anat treballant els últims anys actuacions vinculades a la pacificació del trànsit, prioritzant el vianant i mantenint i ampliant la xarxa d’itineraris a peu i de carrils-bici que es van iniciar a mitjans dels 80. Cal destacar que vam ser el primer municipi de la Costa Brava en oferir als visitants mapes amb itineraris marcats per fer a peu i en bicicleta.

Volem fer un salt de qualitat en aquest àmbit, per tal que la mobilitat sostenible es converteixi en un element d’identitat de l’oferta turística. L’objectiu és millorar els carrils bici i la xarxa d’itineraris, que connecten les principals zones d’allotjament turístic (càmpings, urbanitzacions, hotels) amb els nuclis de Torroella de Montgrí i de l’Estartit i amb seus voltants.

Projectes:

 • Creació d’aparcaments dissuasius a l’entrada de l’Estartit i al Ter Vell.
 • Millora de la xarxa d’itineraris del parc.
 • Potenciació de l’ús i millora dels carrils bici.
 • Nous punts de càrrega elèctrics.

Pressupost: 655.000 €

2.2 - Foment del reciclatge

Encara que Torroella de Montgrí-l’Estartit acostuma a ser un dels municipis de la comarca del Baix Empordà amb major percentatge de recollida selectiva, estem encara molt lluny dels estàndards i dels requeriments europeus. Per aquest motiu, es vol intensificar la sensibilització als ciutadans i als visitants per fomentar el reciclatge, l’ús de contenidors, la tinença responsable dels animals de companyia a la via pública, el manteniment de platges, parcs i espais comuns.

Projectes:

 • Programa de sensibilització i educació sobre el reciclatge i la reducció de residus.
 • Contractació d’agents cívics durant la temporada per fer complir les ordenances.

Pressupost: 50.000 €

2.3 - Manteniment dels segells i marques lligades a la sostenibilitat i la qualitat dels serveis, i foment de la integració d'empreses a la Carta Europea del Turisme Sostenible.

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí està adherit a diferents sistemes i certificacions de qualitat i sostenibilitat que han estat molt útils per millorar la gestió dels recursos i equipaments turístics, com platges, oficines de turisme, etc. i en l’aposta per la sostenibilitat que s’està promovent des de la destinació. Són també un reconeixement de l’aposta conjunta dels agents turístics públics i privats cap a una destinació més sostenible i responsable.

Projecte:

 • Mantenir i potenciar les següents marques:
 • Sistema Integrat de Gestió de qualitat ambiental (SIGQMA). Per a les platges i les oficines de turisme.
 • Green Destinations. Per al conjunt de la destinació.
 • Carta Europea de Turisme Sostenible d’Europarc. Per a tots els serveis relacionats amb el Parc Natural.

Pressupost: 20.000 €

E.3 Valorització del territori 

3.1 - Valorització i interpretació del nucli històric i comercial de Torroella

Torroella de Montgrí és una població de tradició agrícola i ramadera que destaca per una forta personalitat històrica. Al nucli antic, dins del perímetre de les antigues muralles, hi ha importants vestigis arquitectònics que immortalitzen la seva essència.

És en aquest entorn del nucli històric on es concentra una bona part de l’oferta comercial i de serveis i és un punt de visita molt freqüentat pels propietaris de segona residència i turistes allotjats a les zones litorals més properes.

Tot i que la població rep un gran nombre de visitants, sigui per passejar o per comprar al comerç local, pateix un dèficit important de donar a conèixer el passat de molts dels seus edificis emblemàtics, així com la seva intensa oferta d’activitats culturals, artístiques, etc.

El comerç local, amb excepció del dedicat als productes alimentaris, està patint un declivi important, el que comporta el risc d’abandonament del centre històric i comercial i, per tant, la pèrdua d’atractivitat per als visitants.

Seguint les estratègies de valorització del territori i dels principals actius naturals i culturals del municipi que es venen duent a terme des de fa anys, es proposa la realització i implementació de diverses accions, que ofereixin als visitants un atractiu complementari i permeti allargar el temps d’estada a la població, per als visitants que s’allotgen a l’entorn.

Projectes:

 • Pla de senyalització turística i cultural del nucli antic, a través de la instal·lació de panells o tòtems explicatius, aplicació de les noves tecnologies en la interpretació del patrimoni, preparació de textos i fotografies en alta definició, creació de tours virtuals, reconstrucció en 3D i realitat augmentada.

Pressupost: 90.048 €

3.2 - Interpretació dels paisatges marins i la tradició marinera de l'Estartit

Una de les apostes més destacades d’aquest pla estratègic és millorar el paisatge urbà de l’Estartit i posar en valor la seva façana litoral, com a espai de referència que connecta les zones residencials i turístiques amb el nucli històric i comercial, i es perllonga fins al Molinet, mirador privilegiat sobre les illes Medes i els penya-segats de la costa nord del municipi, integrada al Parc Natural.

Actualment, hi ha diferents plafons interpretatius, uns sobre el medi natural i marí del parc i altres, sobre l’origen de la població i la seva relació amb la pesca. Aquests plafons desperten un gran interès entre els visitants. No obstant això, no hi ha un disseny unificat, ja que s’han instal·lat en diferents períodes. Es pretén ordenar-ne i actualitzar els continguts, homogeneïtzar les estructures, facilitar la lectura dels plafons i complementar-los amb nous continguts.

La nova senyalització informativa serà un complement al centre d’interpretació Espai Medes, situat al port i, per tant, en el recorregut que de forma majoritària realitzen els visitants.

Projecte:

 • Implementació d’un nou pla de senyalització integrat dels paisatges marins i la tradició marinera de l’Estartit.

Pressupost: 30.000 €

3.3 - Programa de gestió i promoció de l’Espai Illes Medes.

Es pretén complementar l’estudi de viabilitat econòmica i financera, d’identificació dels públics objectius i de definició de la proposta de valor de l’Espai Medes, amb la redacció d’un projecte executiu que plantegi el model de gestió i el pla d’accions necessàries a implementar.

L’Espai Medes serà el centre de referència i de difusió dels valors mediambientals, culturals i turístics del Parc Natural, en el seu àmbit marí. També esdevindrà un instrument de promoció al servei de la dinamització econòmica local. Complementarà la seva activitat amb la del Museu de la Mediterrània, que serà l’equipament de referència de la part terrestre del parc. S’està construint al moll central del port de l’Estartit.

Projecte:

Contractació d’una empresa especialitzada per complementar els estudis inicials de viabilitat econòmica i financera, identificació de públics i elaboració del projecte executiu i de gestió de l’Espai Illes Medes.

Pressupost: 30.000 €

E.4 Acollida al visitant 

4.1 - Oficina de Turisme a Torroella

Tot i la gran afluència de visitants, el nucli històric de Torroella de Montgrí no compta amb una oficina de turisme com tal, i disposa únicament d’un punt d’informació turística a la recepció del Museu de la Mediterrània.

A més, d’altres entitats i serveis del municipi amb funcions vinculades a l’activitat turística, el desenvolupament local i la creació d’ocupació es troben situats en locals no apropiats per a la funció que realitzen., com són els casos de l’associació Montgrí Comerç, molt activa, i de l’àrea de Promoció del Territori, situada a l’edifici municipal de Can Mach.

L’Ajuntament és propietari de Can Castells, una finca de planta baixa i 2 pisos situada a la plaça de la Vila, al centre històric, que seria idònia per a adaptar-la com a Oficina de Turisme, espai que presenti, al mateix temps, els productes agroalimentaris i artesans de l’àmbit del Parc Natural i aplegar tots els serveis de promoció econòmica i comercial tant públics com privats.

Així mateix, l’adequació d’aquest espai donaria resposta a les tendències que s’estan imposant, d’oferir els serveis, tecnologia i comunicacions necessàries per a aquelles persones que són nòmades digitals i que necessiten un lloc de referència per poder treballar amb comoditat, fer vídeo reunions, etc.

Projecte:

 • Rehabilitació i transformació de l’edifici de can Castells per poder-hi instal·lar:
 • Oficina de Turisme i àrea d’exposició i degustació de productes de proximitat.
 • Sala interactiva oberta al públic amb els darrers avenços tecnològics.
 • Àrea de Promoció Econòmica i seu de Montgrí Comerç

Pressupost: 610.000 €

4.2 - Teletreball a l’Oficina de Turisme a l'Estartit

La tendència que s’està imposant i que s’ha accelerat a partir de la pandèmia, en relació amb la flexibilitat en els llocs de treball, el treball a distància, les reunions per videoconferència, etc. faciliten que alguns dels visitants de l’Estartit puguin ser al mateix temps “nòmades digitals”, és a dir, puguin treballar des d’un lloc diferent al seu domicili habitual.

Actualment, el municipi no disposa d’un espai adaptat i equipat tecnològicament per a aquest perfil de visitants, que reuneixi les condicions idònies per a realitzar una jornada de treball, una vídeo conferència o reunió de forma professional.

Al mateix temps, aquest equipament serà d’utilització també per als tècnics de l’Ajuntament en les seves reunions internes entre equips, distribuïts en els nuclis de Torroella i l’Estartit, i externes, amb altres entitats.

Projecte:

 • Adequació d’un espai adaptat als visitants que puguin teletreballar.

Pressupost: 7.000 €

4.3 -Programa Smart Destination

Una Smart Destination és un espai turístic consolidat sobre la base d’una infraestructura tecnològica d’avantguarda, dotat d’un sistema d’intel·ligència que capta la informació de forma procedimental, l’analitza i comprèn els esdeveniments en temps real, per a facilitar la presa de decisions i la interacció del visitant amb l’entorn turístic.

A Torroella-L’Estartit-Illes Medes es vol avançar en aquest estratègic àmbit de la gestió i els serveis turístics. Es pretén disposar d’una informació sistematitzada i extensa sobre el comportament de visitants, consum que realitza, mobilitat, despesa, percepció de la destinació en xarxes socials, etc. L’objectiu és facilitar la gestió dels serveis essencials per a la població resident i visitant, gestió de residus, zona d’aparcament …

Amb el pla de sostenibilitat es volen complementar els indicadors de gestió que disposa el destí, que ha estat des de fa anys pioner en la recollida d’informació necessària per a la presa de decisions. Per exemple, des de 1984 es realitzen enquestes als visitants i es disposa per tant d’una sèrie temporal de gran valor. També des 2014, es fan enquestes periòdiques a empreses i residents.

Projecte:

 • Contractació de l’assistència tècnica per iniciar el procés d’adaptació cap a una destinació intel·ligent.

Pressupost: 40.000 €

E.5 Producte, promoció i comercialització 

5.1 - Integració en marques turístiques

En el nostre procés constant de millora dels serveis i de les accions de promoció, Torroella-l’Estartit-Illes Medes s’ha integrat en diferents marques turístiques al llarg dels darrers anys . Això és essencial per poder-se posicionar en el panorama turístic i concretar millor el perfil de l’oferta i la captació de públics.

A nivell comarcal, el municipi forma part de la Comissió Turística promoguda pel Consell Comarcal del Baix Empordà i participa en els programes de Qualitat en Destí, Accessibilitat, Territori i Natura i (entre altres activitats assegura el manteniment global i el conjunt dels itineraris de senderisme i cicloturisme) i Comunicació.

A nivell de marca turística, es membre del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i a través de l’Estació Nàutica l’Estartit – illes Medes, participa al club de Turisme  Actiu i al club de Cultura, en aquest cas a través de l’equipament cultural Espai Ter. També és membre del Consorci Vies Verdes de Girona i de la Ruta del Ter

A nivell de Catalunya, està integrat als programes de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), concretament en les marques Platja en Família, Ecoturisme, Actiu i Aventura i Viles Marineres.

Es vol fer un pas més en el procés de consolidació de la destinació en les marques turístiques de referència, que promouen els organismes de promoció turística supramunicipals.

Projecte:

 • Integració en marques turístiques.
 • Presentar les candidatures per a la integració en la Viles amb Encant, a Torroella de Montgrí, que promou l’Agència Catalana de Turisme.
 • Integrar i presentar productes de les empreses adherides a la CETS al Club d’Ecoturisme d’Espanya.
 • Sol·licitar l’adhesió a altres marques que promou el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.

Pressupost: 6.000 €

5.2 - Pla de promoció turística del Parc Natural

Els parcs naturals i els parcs nacionals són un instrument per a la conservació de la natura, però també de suport al desenvolupament endogen de les poblacions. Així ho entén la pròpia IUCN, Unió Internacional per a la Conservació de la Natura per les categories II i V (corresponents a parcs nacionals i espais protegits terrestres i marítims),  les Reserves de la Biosfera,  promogudes per UNESCO i l’associació EUROPARC, a través de la Carta Europea del Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS).

Gràcies a la seva conservació, aquests espais es converteixen en un destí turístic de qualitat i un escenari perfecte per a la pràctica d’activitats recreatives i culturals en el medi natural. Així, el senderisme, el cicloturisme, l’ecoturisme, la degustació de productes locals, són activitats intrínsecament associades a la descoberta dels espais protegits.

L’any 2020, la Generalitat i els ajuntaments del Parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter van signar un conveni de col·laboració amb el qual formalitzaven la seva voluntat de col·laborar activament per a la promoció turística conjunta dels valors naturals del parc. D’aquesta manera es tancava un llarg procés de treballs per tal que el parc esdevingui, de manera efectiva, un potent motor econòmic del territori.

Des del pla de sostenibilitat es vol donar un impuls a aquest plantejament estratègic. Es volen proporcionar els mitjans necessaris per implementar el pla de promoció turística conjunta, consensuat entre els 7 municipis que l’integren i l’òrgan gestor del Parc (a través del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya), que ajudi a la creació i comercialització d’una oferta de qualitat, principalment recolzant a les empreses acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Projectes:

 • Traducció del dossier professional del Parc Natural a diferents idiomes.
 • Creació d’una microsite amb les empreses acreditades amb la CETS, per a la promoció de productes agroalimentaris i d’artesania.
 • Contractació de campanyes online i offline i presència a fires especialitzades per fer promoció del Parc Natural.
 • Edició de material audiovisual per donar suport a les accions de comunicació, difusió i màrqueting.

Pressupost: 50.000 €

5.3 - Reforç de la promoció de la destinació Torroella-l’Estartit-Illes Medes

Des de l’àrea de Turisme s’està impulsant un creixent treball per enfocar les actuacions de promoció de la destinació cap al màrqueting digital, en un procés constant d’adaptació a les noves tendències del mercat. L’objectiu és arribar de forma més clara, immediata i específica als visitants, i construir una sòlida reputació on-line. Amb aquest propòsit, a banda de les accions de manteniment i fidelització de públics i construcció de marques, s’han desenvolupat campanyes de promoció especialitzades segons tipologies de productes o segments de mercat. Alguns exemples:

 • Campanya Submergeix-te
 • Campanya Hola Família!
 • Campanya de promoció dels diferents Festivals de Música del municipi
 • Campanyes especialitzades en turisme actiu i ecoturisme.

L’aposta per la qualitat i pel posicionament de la destinació com “Destí intel·ligent” requereix reforçar la feina iniciada amb noves accions que donin continuïtat i siguin molt atractives als segments de mercat especialitzats als quals es vol captar o mantenir el seu  interès pel municipi.

Des del pla de sostenibilitat es vol donar un major impuls i consolidar l’estratègia de màrqueting digital de la destinació.

Projecte:

 • Elaboració i implementació d’un Pla de màrqueting digital (promoció i difusió) 2021-23 per consolidar l’especialització de la destinació en relació als diferents mercats, productes ofertats i públics objectius.

Pressupost: 120.000 €

E.6 Gestió, participació i comunicació 

6.1 - Programa i accions de foment de participació empresarial i ciutadana

El pla de sostenibilitat és una oportunitat per revisar els models de cooperació públic privats en la gestió de la destinació turística i de participació dels residents.

La sensibilització prevista ha de posar el focus en la importància que té el turisme com a instrument de desenvolupament local i de millora de la qualitat de vida i de benestar social dels residents. Per a això, cal la participació de tots.

És un dels principals reptes a millorar en la gestió de la destinació i un dels objectius del pla és la comunicació i participació ciutadana / empresarial en totes les accions de millora de la sostenibilitat i posicionament del municipi.

Projectes:

 • Contractació d’una assistència externa especialitzada en gestió pública que presti suport administratiu a l’execució del pla.

 • Implantació d’un procés participatiu, amb la població local i especialment a través d’un programa de reunions amb els representants de les entitats socials i ambientals més representatives.

 • Redacció d’un Pla de Comunicació per a l’execució d’una estratègia de comunicació interna (població i teixit empresarial) i externa (mitjans de comunicació i stakeholders), que permeti donar a conèixer l’execució del projecte i el seu impacte en el model turístic del municipi.

Pressupost: 100.000 €

Desplaça cap amunt