actualitat

març 31, 2023 

Arrenca el procés d’elaboració del nou Pla Estratègic de Turisme de Torroella de Montgrí i l’Estartit

L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha iniciat el procés d’elaboració d’un Pla Estratègic de Turisme que serà el seu full de ruta pel període 2024-2030. La seva redacció és una de les línies estratègiques del Pla de Sostenibilitat Turística que s’està desenvolupant al municipi i per fer-ho s’ha contractat una empresa especialitzada que, per començar, s’encarregarà de realitzar entrevistes personalitzades a diferents agents del sector turístic.

En la línia estratègica número 6 del Pla de Sostenibilitat es marca com a objectiu revisar els models de cooperació publico-privats en la gestió de la destinació turística, amb especial èmfasi en la participació de la ciutadania i el teixit empresarial del municipi.

L’empresa escollida és PAX# Genuine Tourism Advisors

L’empresa escollida per elaborar el Pla Estratègic de Turisme és PAX# Genuine Tourism Advisors. Una companyia catalana amb una àmplia experiència en aquest tipus de projectes i en gestió de Plans de Sostenibilitat per administracions i consorcis locals, supramunicipals, nacionals i estatals.

Personal tècnic de l’Ajuntament i de l’empresa ja han fet la primera reunió de treball on s’ha acordat la metodologia i calendari que caldrà seguir.

Un pla que s’elaborarà amb sis fases i participació ciutadana

L’elaboració del Pla Estratègic de Turisme de Torroella de Montgrí i l’Estartit tindrà sis fases en les quals s’identificaran els actors clau en la gestió de la Destinació Turística, s’analitzarà la seva situació actual amb la participació i consens d’aquests actors, es farà una proposta estratègica de cap on s’ha d’encaminar la destinació turística, s’identificaran accions concretes per fer i s’establiran els mecanismes de control que permetran monitorar si s’estan complint els objectius del pla.

Per tal d’encarar totes aquestes fases s’analitzaran les dades turístiques que generen Torroella de Montgrí i l’Estartit, es faran entrevistes amb profunditat a diferents agents del sector turístic, es faran consultes via formularis tant a la ciutadania com al sector privat i s’organitzaran 3 tallers participatius.

Contacte amb agents turístics

En les pròximes setmanes l’empresa que està elaborant el pla contactarà amb diferents agents turístics del municipi per fer-los enquestes i entrevistes.

Està previst que la diagnosi de la situació de la festinació turística estigui elaborada el mes de juny, les principals línies estratègiques de futur al setembre, i les accions concretes a desenvolupar en el marc d’aquestes línies a l’octubre.

La regidora de Turisme, Dúnia Oliveras, anima el sector turístic del municipi a participar en la redacció d’aquest pla que ha de servir perquè Torroella de Montgrí i l’Estartit segueixi fent passos endavant en matèria de turisme i consolidi la bona feina de posicionament turístic que s’ha fet en els darrers anys.

El Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí i l’Estartit

El Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí-l’Estartit és un projecte estratègic municipal que té com a objectiu consolidar i donar un nou impuls al treball transversal de regeneració de la destinació que s’està desplegant des de fa tres dècades, a partir de la valorització del territori i la promoció de la cultura.

Està impulsat per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, en col·laboració de l’EMD de l’Estartit, i es desenvolupa en el marc de la primera edició del programa «Planes de Sostenibilidad Turística», promogut pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de l’Estat Espanyol amb la participació de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.

En el marc d’aquest pla s’estan executant 29 projectes i accions agrupats en 16 actuacions de millora urbana, infraestructures, serveis i espais naturals. La inversió global és de 3,6 milions d’euros.

Desplaça cap amunt